Är Lilla Hjärtat en Pickaninny?

Margareta Rönnberg, som skrev en debattartikel till Lilla Hjärtats försvar i höstas, har nu kommit med en bok där hon utvecklar sina tankar.

Den innehåller en hel del märkligheter. En sak som jag fäst mig vid är hennes påstående att Lilla Hjärtat inte utgör en återupprepning av historiska stereotyper. Enligt Rönnberg är alla likheter mellan Lilla Hjärtat och historiska stereotyper rentav "obefintliga". Hon påpekar också att Stina Wirsén själv säger att hennes inspiration för Lilla Hjärtat kommer från icke västerländska bildtraditioner. Klart är att  Rönnberg, Wirsén och jag ser väldigt olika saker i Lilla Hjärtat. Frågan är hur människor i allmänhet uppfattar bilden? För att ta reda på det körde jag en undersökning på crowd sourcing-platformen Amazon Mechanical Turk. Jag bad deltagarna att titta på tre biler:

​A) En pickaninny-bild från 1930-talet

​B) Lilla Hjärtat

​C) En sydafrikansk brosch som Stina Wirsén fotograferat och som används som illustration till den artikel i Dagens Nyheter där hon redogör för sina inspirationskällor.

Jag bad sedan deltagarna att välja ett av svarsalternativen: "A och B är mest lika" eller "B och C är mest lika". 86.4% procent eller 432 personer av 500 tillfrågade angav att de tyckte att A och B är mest lika och 13.6% procent  eller 68 personer av 500 tillfrågade angav att de tyckte att B och C är mest lika.

hit_screenshot

Undersökningsresultaten som CSV-filför import till kalkylprogram.

Update: Senare på dagen pratade jag med Rönnberg i SRs program Nya Vågen.