"Luften i debatten är unken och instängd"

luften i debatten är unken och
instängd

Bilden ovan är ett automatiskt genererat collage av liggande bylinebilder från www.dn.se.  Inget manuellt urval av bilder har gjorts. Nedladdningarna gjordes den 22 september 2013. Programmet som skapar collaget finns tillgängligt på github.